นโยบายการโฆษณาของ TikTok - ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจ

1.​รูปแบบและฟังก์ชันการทำงานของโฆษณา

1.1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับแลนดิ้งเพจ

ก. ชิ้นงานโฆษณาจะต้องไม่นำผู้ใช้ไปยังแลนดิ้งเพจที่ไม่ทำงาน

❌ ชิ้นงานโฆษณาจะต้องไม่นำผู้ใช้ไปยัง:

แลนดิ้งเพจที่หมดอายุ มีข้อผิดพลาด หรืออยู่ระหว่างการปรับปรุง


แลนดิ้งเพจที่มีคอนเทนต์หรือข้อมูลไม่สมบูรณ์


แลนดิ้งเพจที่ไม่รองรับการใช้มือถือ


แลนดิ้งเพจที่ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ


แลนดิ้งเพจที่กำหนดให้ผู้ใช้ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติมหรือป้อนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าถึงคอนเทนต์หลักบนแลนดิ้งเพจ

✅ ชิ้นงานโฆษณาสามารถนำผู้ใช้ไปยัง:

Google Play Store หรือ Apple App Store เพื่อดาวน์โหลดแอป


เว็บไซต์หรือหน้าเว็บที่ใช้งานได้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โฆษณา

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแลนดิ้งเพจทำงานได้อย่างถูกต้องบนเครือข่ายของประเทศหรือดินแดนเป้าหมาย

ข. ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่แสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องห้าม

ค. โฆษณาอีคอมเมิร์ซจะต้องแสดงข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องบนแลนดิ้งเพจ 

ข้อมูลที่ถูกต้องตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้

 1. ​รายละเอียดการติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรสาร (ไม่บังคับ) ฯลฯ)

 2. ​ชื่อบริษัท

 3. ​ที่อยู่บริษัท

 4. ​ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (หมายเหตุ: ใบอนุญาตประกอบธุรกิจไม่สามารถปลอมแปลง เปลี่ยนแปลง ให้เช่า ให้ยืม หรือโอนได้)

 5. ​ราคาที่เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

 6. ​ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อมูลการจัดส่ง

 7. ​นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการคืนสินค้า และนโยบายการคืนเงิน

หมายเหตุ:

 1. ​ผู้ลงโฆษณาจากบางประเทศ/เขตแดนอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของท้องถิ่น โปรดติดต่อที่ปรึกษาของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ​หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอ และตำแหน่งโฆษณาของคุณถูกปฏิเสธ คุณจะได้รับข้อความแจ้งเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้โฆษณาได้รับการอนุมัติ

ง. โฆษณาสำหรับว่าที่ลูกค้าต้องมีนโยบายความเป็นส่วนตัวบนแลนดิ้งเพจและต้องไม่ขอข้อมูลบนแบบฟอร์มสำเร็จรูปซึ่งไม่ได้รับอนุญาตภายใต้นโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลของเรา (โปรดดู 2.16 ของบทความนโยบายนี้ด้านล่าง)

นโยบายความเป็นส่วนตัวคือคำชี้แจงหรือเอกสารทางกฎหมายที่ระบุวิธีที่บริษัทหรือเว็บไซต์ใช้เพื่อรวบรวมจัดการ และประมวลผลข้อมูล ของลูกค้าและผู้เยี่ยมชม มีการอธิบายอย่างชัดเจนว่าข้อมูลนั้นถูกเก็บเป็นความลับ หรือแชร์กับหรือขายให้กับบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายความเป็นส่วนตัวที่สอดคล้องกับข้อบังคับการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะแสดงต่อผู้ใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


โปรดระบุ URL ที่นำไปสู่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวโดยตรงหรือหน้าแลนดิ้งเพจที่แสดงข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวในช่อง "ลิงก์ URL" ดังที่แสดงด้านล่าง:

Ad Creatives and Landing Page-Privacy Policy

จ. ชิ้นงานโฆษณาต้องไม่มีรหัส QR

มีผลกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ EMEA เท่านั้น

❌ ต้องห้าม:

ชิ้นงานโฆษณาที่มีรหัส QR ที่นำไปสู่เว็บไซต์บุคคลที่สามรวมถึงหน้าโซเชียลมีเดีย

✅ ได้รับอนุญาต:

QR บนบรรจุภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันของผลิตภัณฑ์


รหัสเมทริกซ์ที่สแกนไม่ได้รวมถึงบาร์โค้ดของสินค้า

1.2 ความสอดคล้องของโฆษณา

ก. ชิ้นงานโฆษณา ได้แก่ คำบรรยายภาพโฆษณา, ข้อความโฆษณา, รูปภาพโฆษณา, วิดีโอโฆษณา, Call-to-Action (CTA) ของโฆษณา จะต้องสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โปรโมทบนแลนดิ้งเพจ

❌ ไม่ได้รับอนุญาต:

โฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ A แต่แลนดิ้งเพจแสดงผลิตภัณฑ์ B


โฆษณาเกี่ยวกับแบรนด์ A แต่แลนดิ้งเพจแสดงแบรนด์ B


มีโลโก้แบรนด์บนผลิตภัณฑ์ในชิ้นงานโฆษณา แต่ไม่มีโลโก้แบรนด์บนผลิตภัณฑ์ในแลนดิ้งเพจ

✅ ได้รับอนุญาต:

ผลิตภัณฑ์ที่โปรโมทในชิ้นงานโฆษณาคือ A และผลิตภัณฑ์บนแลนดิ้งเพจคือ A หรือประกอบด้วย A


แบรนด์ที่โปรโมทในชิ้นงานโฆษณาคือ A และแบรนด์บนแลนดิ้งเพจคือ A หรือประกอบด้วย A

ข. คำบรรยายภาพโฆษณาจะต้องสอดคล้องกับรูปภาพหรือวิดีโอโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

❌ ไม่ได้รับอนุญาต:

เช่น คำบรรยายภาพโฆษณากล่าวไว้ว่า "สร้างการ์ตูนที่เป็นตัวคุณเอง" ในขณะที่วิดีโอโฆษณาที่เกี่ยวข้องแสดงข้อความว่า "พบกับตัวคุณในอนาคต"


เช่น คำบรรยายภาพโฆษณากล่าวไว้ว่า "ลดสูงสุดถึง 50%" ในขณะที่รูปภาพโฆษณาที่เกี่ยวข้องแสดงข้อความว่า "ลดสูงสุดถึง 30%"

ค. "ชื่อที่แสดง" และ "ชื่อแอป" ต้องสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่โปรโมท รวมถึงต้องตรงกับชื่อแอปที่แสดงอยู่บนแลนดิ้งเพจ

❌ ไม่ได้รับอนุญาต:

โฆษณาบนแลนดิ้งเพจ: "ชื่อที่แสดง" คือ "โลชั่น ABC" ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่โปรโมทบนแลนดิ้งเพจคือ "แชมพู ABC" หรือ "โลชั่น XYZ"


โฆษณาเพื่อการดาวน์โหลดแอป: "ชื่อแอป" คือ ABC ในขณะที่ชื่อแอปที่แสดงอยู่บนแลนดิ้งเพจคือ XYZ

✅ ได้รับอนุญาต:

โฆษณาบนแลนดิ้งเพจ: "ชื่อที่แสดง" คือ "VS" หรือ "โลชั่น" ในขณะที่ชื่อที่แสดงบนแลนดิ้งเพจคือ โลชั่น VS


โฆษณาเพื่อการดาวน์โหลดแอป: ชื่อ "แอป" คือ ABC ในขณะที่ชื่อแอปที่แสดงอยู่บนแลนดิ้งเพจคือ ABC-xyz

1.3 ภาษาโฆษณาและการกำหนดเป้าหมาย

"ภาษาที่ได้รับการตั้งค่าไว้" ของโฆษณาคือภาษาเป้าหมายของโฆษณา หลักการคือ ภาษาของชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องสอดคล้องกับภาษาที่ตั้งค่าไว้/ภาษาเป้าหมาย หรือภาษาที่ได้รับการยอมรับในตลาดเป้าหมาย หากไม่ได้กำหนดภาษาไว้ในตั้งค่า ภาษาของชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องเป็นภาษาที่ได้รับการยอมรับในตลาดเป้าหมาย ไม่เช่นนั้น จะต้องเพิ่มคำบรรยายในภาษาที่ได้รับการยอมรับในตลาดเป้าหมาย


อาจมีข้อจำกัดเฉพาะตลาด ภาษาของชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องเป็นภาษาหรือมีคำบรรยายในภาษาที่ตลาดเป้าหมายเข้าใจ

NA (อเมริกาเหนือ):

ตลาดเป้าหมาย

ภาษาที่ยอมรับ

แคนาดา / CA

•​ภาษาอังกฤษ

•​ภาษาฝรั่งเศส

สหรัฐอเมริกา / US

•​ภาษาอังกฤษ

•​ภาษาสเปน (กำหนดเป้าหมายเป็นสเปน)

LATAM (ลาตินอเมริกา):

ตลาดเป้าหมาย

ภาษาที่ยอมรับ

อาร์เจนตินา / AR

ภาษาสเปน

บราซิล / BR

ภาษาโปรตุเกส

ชิลี / CL

ภาษาสเปน

โคลัมเบีย / CO

ภาษาสเปน

เม็กซิโก / MX

ภาษาสเปน

เปรู / PE

ภาษาสเปน

APAC (เอเชียแปซิฟิก):

ก. NEA (เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ):

ตลาดเป้าหมาย

ภาษาที่ยอมรับ

ญี่ปุ่น / JP

ภาษาญี่ปุ่น

เกาหลี / KR

•​ภาษาเกาหลี

•​ภาษาอังกฤษ

ไต้หวัน / TW

•​ภาษาจีนดั้งเดิม

•​ภาษาอังกฤษ

ข. SEA (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้):

ตลาดเป้าหมาย

ภาษาที่ยอมรับ

กัมพูชา / KH

•​ภาษาเขมร

•​ภาษาอังกฤษ

อินโดนีเซีย / ID

ภาษาอินโดนีเซีย

มาเลเซีย / MY

•​ภาษามลายู

•​ภาษาอังกฤษ

ฟิลิปปินส์ / PH

•​ภาษาฟิลิปปีโน (ตากาล็อก)

•​ภาษาอังกฤษ

สิงคโปร์ / SG

•​ภาษามลายู

•​ภาษาจีน

•​ภาษาอังกฤษ

•​ภาษาทมิฬ

ไทย / TH

•​ภาษาไทย

•​ภาษาอังกฤษ

เวียดนาม / VN

ภาษาเวียดนาม

ค. โอเชียเนีย:

ตลาดเป้าหมาย

ภาษาที่ยอมรับ

ออสเตรเลีย / AU

ภาษาอังกฤษ

นิวซีแลนด์ / NZ

•​ภาษาอังกฤษ

•​ภาษาเมารี

EMEA (ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา) :

ก. EU, UK, IL (ยุโรป สหราชอาณาจักร อิสราเอล):

 • ​เราคาดหวังให้ผู้โฆษณาตัดสินใจใช้ภาษาของตลาดเป้าหมายในโฆษณา และปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีเมื่อไปยังแลนดิ้งเพจ รวมถึงแลนดิ้งเพจที่ใช้ภาษาที่พวกเขาเข้าใจ

 • ​หากตั้งค่ากลุ่มโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายหลายตลาด ผู้โฆษณาต้องตั้งค่าโดยอ้างอิงจากภาษาของชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจ กลุ่มโฆษณาต้องกำหนดเป้าหมายตลาดที่ภาษาของชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจตรงกับภาษาของตลาดเป้าหมาย


ข. CEE (ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก):

ตลาดเป้าหมาย

ภาษาที่ยอมรับ

เบลารุส / BY

•​ภาษาเบลารุส

•​ภาษารัสเซีย

คาซัคสถาน / KZ

•​ภาษาคาซัค

•​ภาษารัสเซีย

รัสเซีย / RU

ภาษารัสเซีย

ยูเครน / UA

ภาษายูเครน

ค. MENAT (ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และตุรกี):

ตลาดเป้าหมาย

ภาษาที่ยอมรับ

บาห์เรน / BH

•​ภาษาอาหรับ

•​ภาษาอังกฤษ

อียิปต์ / EG

•​ภาษาอาหรับ

•​ภาษาอังกฤษ

จอร์แดน / JO

•​ภาษาอาหรับ

•​ภาษาอังกฤษ

คูเวต / KW

•​ภาษาอาหรับ

•​ภาษาอังกฤษ

เลบานอน / LB

•​ภาษาอาหรับ

•​ภาษาอังกฤษ

โอมาน / OM

•​ภาษาอาหรับ

•​ภาษาอังกฤษ

กาตาร์ / QA

•​ภาษาอาหรับ

•​ภาษาอังกฤษ

ซาอุดิอาระเบีย / SA

•​ภาษาอาหรับ

•​ภาษาอังกฤษ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / UAE

•​ภาษาอาหรับ

•​ภาษาอังกฤษ

อิรัก / IQ

•​ภาษาอาหรับ

•​ภาษาเคิร์ด

•​ภาษาอังกฤษ

โมร็อกโก / MA

•​ภาษาอาหรับ

•​ภาษาฝรั่งเศส

•​ภาษาอังกฤษ

ปากีสถาน / PK

•​ภาษาอูรดู

•​ภาษาอังกฤษ

ตุรกี / TR

•​ภาษาตุรกี

•​ภาษาอังกฤษ

แอฟริกาใต้ / ZA

•​ภาษาอังกฤษ

•​ภาษาแอฟริกา

•​ภาษาซูลู

1.4 คุณภาพโฆษณาและบทความ - คำบรรยาย/ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ

ก. คำบรรยายภาพ/ข้อความโฆษณาจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดในการสะกดคำหรือไวยากรณ์ ทำให้ผู้ใช้เกิดประสบการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา หรือใช้สัญลักษณ์ปนกับตัวอักษรอย่างไม่ถูกต้อง

❌ ไม่ได้รับอนุญาต:

ใช้การสะกดคำหรือไวยากรณ์ซึ่งไม่ได้เป็นที่ยอมรับตามปกติ เช่น "Rrom" (จาก) แทนที่จะเป็น "From"


การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ การเว้นวรรค ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายวรรคตอนในระหว่างตัวอักษรในคำบรรยายภาพโฆษณาโดยเป็นการใช้ที่มากเกินไปหรือใช้อย่างพลิกแพลง

ข. รูปภาพโฆษณาจะต้องไม่มีภาพที่พร่ามัว ไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถดูออกได้ หรือใช้คอลัมน์/พิกเซลเพื่อจงใจปกปิดรูปภาพบางส่วน

❌ ไม่ได้รับอนุญาต:

รูปภาพโฆษณาแสดงข้อความที่ไม่สมบูรณ์หรือข้อความที่อ่านไม่ออก


รูปภาพโฆษณามีลายน้ำของบุคคลภายนอกที่พร่ามัวหรือถูกปิดบัง

ค. รูปภาพและวิดีโอโฆษณาจะต้องมองเห็นได้ชัดเจนและมีความละเอียดสูง

ง. วิดีโอโฆษณาจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 5 วินาที และไม่เกิน 60 วินาทีบน TikTok

จ. วิดีโอโฆษณาจะต้องใช้ขนาดวิดีโอมาตรฐาน:

 • ​แนวตั้ง (9:16)

 • ​กรอบสี่เหลี่ยม (1:1)

 • ​แนวนอน (16:9)

ฉ. โฆษณาจะต้องมีเสียงและต้องไม่มีคุณภาพต่ำ เช่น การมีเสียงที่ไม่ชัดเจนหรือเสียงอู้อี้

ช. ชิ้นงานโฆษณาจะต้องไม่เป็นภาพนิ่ง

❌ ไม่ได้รับอนุญาต:

ชิ้นงานโฆษณาไม่ควรมีภาพนิ่งเป็นองค์ประกอบหลักของวิดีโอ (เช่น ภาพนิ่งไม่ควรแสดงเกิน 50% ของขนาดวิดีโอ)

ซ. ชิ้นงานโฆษณาต้องมีการโต้ตอบ

มีผลกับสหภาพยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือและตุรกี อเมริกา/แคนาดา อิสราเอล ลาตินอเมริกา และออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น

❌ ไม่ได้รับอนุญาต:

ชิ้นงานโฆษณาไม่ควรเป็นภาพนิ่ง หากเป็นโฆษณาที่มีการโต้ตอบกับอุปกรณ์

2.​คอนเทนต์ต้องห้าม

เนื้อหาหรือสถานการณ์ที่แสดงในชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจต้องเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นและนโยบายโฆษณาของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู โฆษณา TikTok - สิ่งแรกที่ควรทราบ

2.1 มาตรฐานของชุมชน

ชิ้นงานโฆษณาจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้บริการและแนวทางของชุมชนของ TikTok

2.2 บริการและการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย

❌ ต้องห้าม:

ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่แสดง อำนวยความสะดวก หรือส่งเสริมบริการหรือการดำเนินการที่ถือว่าผิดกฎหมายในเขตอำนาจศาลนั้นๆ

2.3 ยาเสพติดและอุปกรณ์เสพยา

❌ ต้องห้าม:

ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่แสดงหรือส่งเสริม ยาผิดกฎหมาย ยาควบคุม การใช้ยาตามใบสั่งแพทย์อย่างไม่เหมาะสม ยาเพื่อความบันเทิง เครื่องมือเสพยา อุปกรณ์ หรือสินค้าอื่นๆ ที่เข้าข่าย ซึ่งรวมถึงการใช้งานสิ่งเหล่านี้ด้วย

หมายเหตุ: การแสดงหรือการโปรโมทยาตามใบสั่งแพทย์เป็นสิ่งต้องห้ามในบางตลาด

โปรดอ่านบทความต่อไปนี้สำหรับเรื่องเกี่ยวกับข้อห้ามเฉพาะสำหรับตลาด: นโยบายการโฆษณาของ TikTok - การลงทะเบียนธุรกิจ

2.4 อาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด

❌ ต้องห้าม:

ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่แสดงหรือส่งเสริมการใช้อาวุธอันตราย กระสุน หรือวัตถุระเบิดในชีวิตจริง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปืน วัตถุระเบิด ระเบิด หรือวัตถุอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคล

2.5 ผลิตภัณฑ์ยาสูบและการสูบบุหรี่

❌ ต้องห้าม:

ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่แสดงหรือส่งเสริมยาสูบ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ เช่น ซิการ์ กล้องยาสูบ กระดาษมวน หรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ในชีวิตจริง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทางเลือกอื่นๆ ซึ่งเลียนแบบพฤติกรรมการสูบบุหรี่

2.6 คอนเทนต์ทางการเมือง

❌ ต้องห้าม:

ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่อ้างอิง ส่งเสริม หรือต่อต้านผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมือง ผู้นำทางการเมืองในปัจจุบันหรือในอดีต พรรคการเมือง หรือองค์กรทางการเมือง นอกจากนี้ยังห้ามมีคอนเทนต์ที่แสดงจุดยืน (ไม่ว่าจะสนับสนุนหรือต่อต้าน) เกี่ยวกับประเด็นที่มีความสำคัญต่อสาธารณะในระดับท้องถิ่น มลรัฐ หรือรัฐบาลกลางโดยมีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการเมือง

✅ อนุญาต (ข้อยกเว้น):

การโฆษณาเพื่อสังคมหรือการประกาศเกี่ยวกับบริการสาธารณะจากองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรหรือหน่วยงานของรัฐอาจได้รับอนุญาต หากไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการเมือง เพื่อให้ได้รับอนุมัติ ผู้โฆษณาต้องร่วมมือกับตัวแทนขายของ TikTok อย่างเคร่งครัด

2.7 คอนเทนต์ทางการทหาร

❌ ต้องห้าม:

ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่แสดงคอนเทนต์ในแง่ลบเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางการทหารหรือตำรวจ กิจกรรมทางทหารที่ละเอียดอ่อน ลัทธิทหารนิยม การสนับสนุนหรือการปิดบังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสงคราม องค์ประกอบที่ผิดกฎหมาย

2.8 คอนเทนต์ที่มีการเลือกปฏิบัติ

❌ ต้องห้าม:

ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่มีคอนเทนต์โฆษณาที่เลือกปฏิบัติหรือคุกคาม หรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ การคุกคาม หรือการแสดงถ้อยคำเกลียดชังต่อกลุ่ม บุคคล หรือองค์กรที่ได้รับความคุ้มครองอันเนื่องมาจากลักษณะส่วนบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ชาติกำเนิด รสนิยมทางเพศ เอกลักษณ์ทางเพศ การนับถือศาสนา อายุ สถานภาพครอบครัว สภาวะด้านสุขภาพหรือทางพันธุกรรม โดยมีกล่าวถึงเพิ่มเติมในนโยบายต่อต้านโฆษณาที่เลือกปฏิบัติของ TikTok

2.9 คอนเทนต์สำหรับผู้ใหญ่และทางเพศ

❌ ต้องห้าม:

ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่แสดงหรือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องห้าม


ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่แสดงกิจกรรมหรือพฤติกรรมทางเพศที่ส่อไปในทางอนาจารมากเกินควรหรือกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศ


ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่แสดงภาพโป๊เปลือย มีเนื้อหาเรื่องเพศ หรือแสดงภาพบุคคลที่ส่อทางเพศ


ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจต้องไม่แสดงภาพที่เปิดเผยผิวให้เห็นมากเกินไป


ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่เน้นไปที่ส่วนสงวนของร่างกาย เช่น อวัยวะเพศ ก้น หน้าอก

2.10 การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

❌ ต้องห้าม:

ก. ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่แสดงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ TikTok โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก TikTok

ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจต้องไม่แสดงโลโก้ของ TikTok โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก TikTokชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจต้องไม่มีคำอธิบาย "ขายดีบน TikTok" โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก TikTokแลนดิ้งเพจต้องไม่เลียนแบบอินเทอร์เฟซของหน้า Hashtag Challenge ของ TikTok โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก TikTok


ข. ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่แสดงคอนเทนต์ที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย โลโก้ แบรนด์ เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในกรรมสิทธิ์อื่นๆ

ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจต้องไม่แสดงชื่อบุคคลภายนอกในลักษณะที่อาจทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องในแบรนด์ของผู้โฆษณาชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่แสดงแอปหรือกล้องวงจรปิดหรือซอฟต์แวร์/อุปกรณ์ใดๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทำผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นชิ้นงานโฆษณาต้องไม่แสดงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บัตรประจำตัวอย่างเป็นทางการ รายละเอียดบัญชีธนาคารหรือการเงิน ที่อยู่บ้าน/ที่อยู่อีเมล อนุญาตให้แสดงหมายเลขโทรศัพท์ได้ก็ต่อเมื่อเป็นข้อมูลการติดต่อของผู้โฆษณาเท่านั้น


ค. ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่แสดงหรือโปรโมทผลิตภัณฑ์ปลอม

ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจต้องไม่แสดงหรือโปรโมทเอกสารปลอม เช่น ใบปริญญา หนังสือเดินทาง หรือเอกสารตรวจคนเข้าเมืองที่มีการปลอมแปลงชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจต้องไม่แสดงสินค้าปลอมหรือสิ่งที่คัดลอกมาจากผลิตภัณฑ์ของจริงโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ: หากคุณไม่มั่นใจว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ในชิ้นงานบางอย่างหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรายงานการละเมิด โปรดปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเนื่องจาก TikTok ไม่สามารถให้คำแนะนำทางกฎหมายได้

 โปรดดูบทความนี้เพื่ออ่านเรื่องเกี่ยวกับกฎการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับโฆษณา


2.11 การกล่าวอ้างที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและการให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน

❌ ต้องห้าม:

ก. ชิ้นงานโฆษณาจะต้องไม่มีคำมั่นสัญญาด้านประสิทธิภาพที่กล่าวเกินจริงเกี่ยวกับผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์

เช่น โลชั่น: มีขาที่เรียวยาวในทันทีเช่น ผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน: รับเงินภายใน 10 วินาทีเช่น คำกล่าวอ้างในการรักษาสำหรับโรคที่ไม่สามารถรักษาได้เช่น การแสดงรอยย่นที่หายไปผ่านการเปรียบเทียบ "ก่อนและหลัง" จากการใช้ครีม


ข. ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่มีการเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆ โดยมีเจตนามุ่งร้าย

เช่น ผลิตภัณฑ์นี้ราคาถูกกว่าบนเว็บไซต์ ABC XX บาท


ค. ชิ้นงานโฆษณาจะต้องไม่มีปุ่ม คำแนะนำการใช้ท่าทาง หรือข้อความที่ใช้งานไม่ได้ (ปุ่ม/ท่าทาง/ข้อความซึ่งแสดงฟังก์ชันการทำงานที่ไม่มีการรองรับ)

เช่น ข้อความ "ปัดขึ้นเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม" ในโฆษณา ในกรณีที่การปัดขึ้นเพียงแค่พาผู้ใช้ไปยังวิดีโอถัดไป ไม่ใช่หน้าอื่น


ง. ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจห้าม ให้ข้อมูลโปรโมชัน ราคา ส่วนลด หรืออื่นๆ ที่เข้าข่าย ซึ่งไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกัน รวมถึงการมีข้อมูลขาดหาย และการไม่ระบุข้อจำกัดความรับผิดชอบหรือข้อกำหนดและเงื่อนไข

เช่น ส่วนลดในโฆษณาเขียนว่า 50% แต่ส่วนลดในแลนดิ้งเพจคือ 40% เท่านั้นเช่น โปรโมชันในโฆษณาเขียนว่า "รางวัลที่จะได้รับ" แต่ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแลนดิ้งเพจ


จ. แลนดิ้งเพจต้องไม่มีหน้าต่างป๊อปอัปที่ไม่สามารถปิดหรือข้ามได้ (มีผลกับทุกภูมิภาค ยกเว้น อเมริกา/แคนาดา และลาตินอเมริกา)

เช่น แลนดิ้งเพจมีหน้าต่างป๊อปอัปซึ่งไม่สามารถข้ามได้หากไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ขาย

หมายเหตุ:

 • ​เราคาดหวังให้ผู้โฆษณาเปิดเผยค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริการในราคาพรีเมียม และวิธีการเรียกเก็บเงินกับผู้ใช้ของเราตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น โฆษณาต้องเปิดเผยรายละเอียดที่ครบถ้วนของค่าใช้จ่ายในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โปรโมท เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายของเรา

 • ​ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจที่มีคำสัญญาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ + คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับระยะเวลาอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัด

2.12 พฤติกรรมที่ทำให้เข้าใจผิด ไม่น่าเชื่อถือ และหลอกลวง

TikTok ไม่อนุญาตพฤติกรรมที่ทำให้เข้าใจผิด ไม่น่าเชื่อถือ และหลอกลวง เพื่อปกป้องความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของแพลตฟอร์มของเรา บัญชีที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมเหล่านี้หรือแสดงรูปแบบการละเมิดอาจถูกระงับหรือแบน

2.13 คอนเทนต์ที่เร้าใจและน่าตกใจ

❌ ต้องห้าม:

ก. ชิ้นงานโฆษณาจะต้องไม่แสดงจินตภาพที่เต็มไปด้วยเลือดหรือน่าสยดสยองหรือรูปภาพที่โจ่งแจ้งซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้ใช้ตกตะลึงหรือหวาดกลัว

เช่น สถานที่เกิดเหตุหรือรูปภาพอุบัติเหตุเช่น ฉากเขย่าขวัญหรือเต็มไปด้วยเลือด


ข. ชิ้นงานโฆษณาจะต้องไม่ มีจินตภาพที่น่าขยะแขยงซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้เกิดประสบการณ์ที่น่าอึดอัดใจ

เช่น ภาพของเหลวทางเพศหรือของเสียจากมนุษย์หรือสัตว์เช่น ภาพที่แสดงสิ่งสกปรกออกมาจากรูขุมขนบนใบหน้าหรือผมที่กำลังถูกดึงออกมาจากท่อระบายน้ำ


ค. ชิ้นงานโฆษณาจะต้องไม่ มีคอนเทนต์ที่แสดงอาชญากรรม ความรุนแรงที่มากเกินไป การกระทำทารุณ หรือความรุนแรงที่ไม่จำเป็นต่อสัตว์

เช่น โฆษณาที่แสดงการต่อสู้ของจริงในฉากที่เต็มไปด้วยเลือดเช่น โฆษณาที่แสดงการทารุณกรรมสัตว์ เช่น การต่อสู้ของไก่ตัวผู้หรือสุนัข


ง. ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจ จะต้องไม่มีการใช้ภาษาที่รุนแรงหรือการกระทำที่เป็นการดูถูก

-

จ. ชิ้นงานโฆษณาจะต้องไม่แสดงพฤติกรรมที่เป็นอันตราย (หรือให้โทษ) โดยไม่มีการรักษาความปลอดภัย

เช่น คอนเทนต์ที่แสดงกีฬาปาร์กัวร์หรือการกระโดดจากอาคาร: ◦​ห้ามโฆษณาการแสดงกีฬาปาร์กัวร์ที่ผาดโผน (โดยนิยามถึงการแสดงจากที่สูงหรือมีความเสี่ยงมาก) ◦​โฆษณาที่แสดงกีฬาปาร์กัวร์อื่นๆ จะถูกตัดสินเป็นกรณีไป โดยขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความอันตราย แต่จะอนุมัติโฆษณาก็ต่อเมื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป และขึ้นคำเตือน 'ห้ามทดลองทำที่บ้าน' (หรือใช้ข้อความคล้ายๆ กัน) เท่านั้นเช่น คอนเทนต์ที่แสดงการใช้เครื่องมืออันตราย ยานพาหนะ หรือวัตถุที่อาจไม่เหมาะสมเช่น คอนเทนต์ที่แสดงหรือส่งเสริมการบริโภคสสารอันตรายที่ไม่ได้มีไว้สำหรับรับประทาน หรือนำไปสู่อันตรายอย่างรุนแรงได้เช่น การแสดงภาพกิจกรรมอันตราย กิจกรรมท้าทาย หรือการแสดงโลดโผนซึ่งอาจนำไปสู่การบาดเจ็บ


ฉ. ชิ้นงานโฆษณาต้องไม่มีคอนเทนต์ที่กระตุ้นความหวาดกลัวหรือความตื่นตระหนกที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้

เช่น คอนเทนต์ที่แสดงภาพหรือโปรโมทวลี เช่น "คุณอาจตกอยู่ในอันตราย" หรือ "ตรวจพบไวรัส นำออกเดี๋ยวนี้"

พฤติกรรมที่เป็นภัยอันตราย:

❌ ต้องห้าม:

โฆษณาจะต้องไม่แสดงพฤติกรรมที่เป็นอันตรายและประพฤติผิดกฎหมาย


โฆษณาจะต้องไม่แสดงพฤติกรรมที่อันตรายและสามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย และมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การบาดเจ็บทางร่างกายของตัวบุคคลหรือสาธารณะ


โฆษณาต้องไม่กระตุ้นให้ผู้ใช้ลงมือทำพฤติกรรมที่อาจจะไม่ปลอดภัยโดยไม่มีข้อยกเว้น (เช่น ถึงตาคุณแล้ว)

✅ อนุญาต (ข้อยกเว้น):

อาจมีข้อยกเว้นหากนำเสนอในรูปแบบภาพยนตร์ เกม การ์ตูน ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงเกินจริง ไม่มีโอกาสเป็นไปได้ พฤติกรรมที่ดูเหนือจินตนาการ และเป็นการแสดงเพื่อสาธิตความปลอดภัยในเชิงให้ความรู้ นโยบายเหล่านี้ไม่มีผลต่อกีฬาผาดโผนที่แสดงอย่างปลอดภัยหรือจากนักแสดงโลดโผนมืออาชีพ โฆษณาอาจจะถูกปฏิเสธหากนักแสดงมืออาชีพหรือการแสดงกีฬาที่อยู่ในข้อยกเว้นดังกล่าวดูไม่ชัดเจน หรือมาตรการความปลอดภัยดูไม่น่าไว้ใจ หากการแสดงโลดโผนหรือกีฬาผาดโผนที่ผ่านการอนุมัตินั้นลอกเลียนแบบง่าย จะต้องกำหนดเป้าหมายโฆษณาตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป และขึ้นคำเตือนก่อนยื่นขออนุญาตว่า 'ห้ามทดลองทำที่บ้าน' (หรือใช้ข้อความคล้ายๆ กัน)

2.14 คอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสม

❌ ต้องห้าม:

ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจต้องไม่มีคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น:

คอนเทนต์ที่มีการกระทำที่เป็นอันตราย ให้โทษ หรือรุนแรงคอนเทนต์ที่มีการกระทำให้เสื่อมเสีย ยั่วโทสะ หรือดูถูกคอนเทนต์ที่มีการกระทำที่เป็นที่เกลียดชัง ดูหมิ่น หรือหยาบคายคอนเทนต์ที่มีการอ้างอิงและหาผลประโยชน์จากเหตุการณ์หรือหัวข้อที่มีความละเอียดอ่อนจากผู้ที่ติดตาม การเก็งกำไรจากการขายสินค้าหรือการบริการผ่านแฮชแท็กที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ที่เข้าข่าย เหตุการณ์ในที่นี้อาจหมายถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือที่เกิดจากมนุษย์ การโจมตีปัจเจกบุคคลหรือชุมชน การประท้วง การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บ หรืออื่นๆ ที่เข้าข่าย รวมถึงโควิด-19

2.15 การซื้อมากเกินไป

❌ ต้องห้าม:

ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจต้องไม่โปรโมทการซื้อที่ได้รับความช่วยเหลือจากบริการชำระเงินล่าช้า เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อเงินกู้ และบริการ "ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง" มากเกินไป


ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจต้องไม่แนะนำอย่างชัดเจนหรือโดยนัยว่าบริการ "ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง" เป็นวิธีการใช้จ่ายเงินที่ปราศจากความเสี่ยง

✅ อนุญาต (ข้อยกเว้น):

ชิ้นงานโฆษณาที่แสดงขั้นตอนการสอนวิธีให้ผู้บริโภคสามารถรับเงินกู้ บัตรเครดิต หรือใช้บริการ "ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง" อาจแสดงได้หากไม่มีความสำคัญเกินกว่าคอนเทนต์อื่นๆ ที่แสดงในโฆษณา

2.16 การเก็บรวบรวมข้อมูล

โฆษณาจะต้องรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่มีการเก็บรวบรวมในโฆษณานั้นจะได้รับการเก็บรวบรวมและประมวลผลอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายในท้องถิ่น และนโยบายความเป็นส่วนตัวก็ควรที่จะสามารถเข้าถึงได้สำหรับบุคคลใดๆ ที่ข้อมูลของตนกำลังมีการเก็บรวบรวมและประมวลผล

Lead Generation

ผู้โฆษณาต้องไม่ใช้ Lead Generation ในการเก็บข้อมูลต้องห้ามเหล่านี้ หากไม่ได้ขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TikTok

❌ ต้องห้าม:

ผู้โฆษณาต้องไม่ใช้ Lead Generation ในการเก็บข้อมูลต้องห้ามเหล่านี้ หากไม่ได้ขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TikTok

ข้อมูลที่เปิดเผยหรือเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ข้อมูลที่เปิดเผยหรือเกี่ยวกับความเห็นทางการเมืองหรือการรวมตัวทางการเมืองข้อมูลที่เปิดเผยหรือเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญาข้อมูลที่เปิดเผยหรือเกี่ยวกับสถานะสมาชิกสหภาพแรงงานข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ประวัติทางการแพทย์ ความทุพพลภาพ สภาพร่างกายและจิตใจ หรือประวัติการรักษาข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตด้านเพศของตัวบุคคลข้อมูลเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ รวมถึงเพศที่บุคคลนั้นเรียกตัวเองข้อมูลเกี่ยวกับข้อกล่าวหา การจับกุม การดำเนินคดี หรือการตัดสินคดี หรือมาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องหมายเลขประจำตัวที่ออกโดยรัฐ เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบขับขี่ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประชาชนข้อมูลด้านการเงิน เช่น รายได้ หมายเลขบัญชี รายได้สุทธิ หมายเลขบัตรเครดิตหรือเดบิต หมายเลขผู้เสียภาษี หมายเลข CVV คะแนนเครดิต หนี้ งบการเงิน หรือสถานะการล้มละลายข้อมูลด้านประกันภัย เช่น หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย หรือความคุ้มครองประกันภัยข้อมูลระบุเครือข่าย เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน คําถามความปลอดภัย หรือใบรับรองดิจิทัลส่วนตัวของผู้ใช้หมายเลขบัญชี เช่น หมายเลขสะสมคะแนน หรือหมายเลขสะสมไมล์วันเดือนปีเกิด หรืออายุของผู้ใช้

3.​คอนเทนต์ที่ถูกจำกัด

นอกจากนี้ บางตลาดอาจมีข้อจำกัดในชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจที่มีเนื้อหาหรือสถานการณ์บางอย่างตามรายการด้านล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู โฆษณา TikTok - สิ่งแรกที่ควรทราบ

3.1 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

⛔️ ถูกจำกัด:

ก. ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่แสดงการดื่มที่มากเกินไปหรือการดื่มที่ขาดความรับผิดชอบ


ข. ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่แสดงหรือส่งเสริมชื่อแบรนด์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉากในบาร์ หรือฉากที่มีการดื่มในชีวิตจริงในภูมิภาคที่กำหนดเป้าหมายโฆษณานั้นๆ

⛔️ ถูกจำกัด: (เฉพาะยุโรปและอิสราเอลเท่านั้น นอกเหนือจากข้างต้น):

ค. ห้ามโปรโมทแบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (รวมถึงเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์) ในชิ้นงานโฆษณาหรือแลนดิ้งเพจ


ง. ห้ามโปรโมทแบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (รวมถึงเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์) หรือแสดงอย่างเด่นชัดในชิ้นงานโฆษณาหรือแลนดิ้งเพจ การอ้างอิงหรือคำแนะนำโดยบังเอิญที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ต้องมีความรับผิดชอบ: โฆษณาต้องไม่ แสดงผู้ที่เมาสุรา ไม่เป็นระเบียบ หรือขาดความรับผิดชอบ โฆษณาต้องไม่แสดงหรือสนับสนุนการดื่มสุรามากเกินไปและ/หรือไม่เหมาะสม (ซึ่งรวมถึงการดื่มอย่างหนักและการดื่มแบบไม่อั้น) โฆษณาต้องไม่แสดงผู้ที่ดูเหมือนอายุต่ำกว่า 25 ปีดื่มสุรา โฆษณาต้องไม่กล่าวอ้างเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประโยชน์ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือคำแนะนำที่เชิดชูหรือยกย่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โฆษณา ต้องไม่ แนะนำว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถทำให้คุณเป็นที่นิยม ประสบความสำเร็จ หรือมีความสุขมากขึ้น หรือสามารถแก้ปัญหาได้ โฆษณาต้องไม่แสดงการดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถหรือทำงาน โฆษณาต้องไม่โปรโมทวัฒนธรรมการดื่ม ต้องไม่มีการอ้างอิงถึงอาการเมาค้าง


จ. โฆษณาต้องไม่โปรโมทอุปกรณ์สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสถานที่ให้บริการ/การถ่ายภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (รวมถึงร้านอาหารที่มีภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์): ต้องไม่ดึงดูดผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องไม่โปรโมทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ ต้องไม่ ละเมิดนโยบายทั่วไปข้างต้นสำหรับการแสดงภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชิ้นงานโฆษณา (กล่าวคือ ต้องเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไม่โดดเด่น และต้องมีความรับผิดชอบ) สถานที่ให้บริการ/การถ่ายภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องไม่ลืม ที่จะกำหนดเป้าหมายที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปหากมีภาพแอลกอฮอล์โดยบังเอิญในชิ้นงานโฆษณาหรือบนแลนดิ้งเพจ ต้องไม่โปรโมทบริการ/ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมใดๆ ต่อไปนี้:

◦​เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

◦​โปรโมชันแพ็คเกจเครื่องดื่ม

◦​กิจกรรม/บริการ "นำเหล้ามาเอง"

◦​ตัวเลือกการดื่มแบบ "ไม่อั้น"

◦​กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

◦​กิจกรรมของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

◦​คืนนักศึกษา ◦​คลาสเรียนทำค็อกเทล

3.2 การพนันและลอตเตอรี่

⛔️ ถูกจำกัด:

ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่แสดง อำนวยความสะดวก หรือส่งเสริมการพนันทางออนไลน์โดยใช้เงินจริงหรือการพนันจำลองที่มีการฝากและถอนเงิน และจะต้องไม่แสดงหรือสนับสนุนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน


ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่แสดง อำนวยความสะดวก หรือส่งเสริมลอตเตอรี่ที่ใช้เงินจริง หรือการวางเดิมพันในการแข่งขันกีฬา/การแข่งม้าในภูมิภาคที่กำหนดเป้าหมายโฆษณานั้นๆ

3.3 ศาสนาและวัฒนธรรม

⛔️ ถูกจำกัด:

ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่แสดงการกระทำที่ไม่ให้เกียรติซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือกระทำต่อสถานที่ทางศาสนา สัญลักษณ์ทางศาสนา หรือการเปรียบเทียบศาสนาต่างๆ โดยมีเจตนามุ่งร้าย


ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่ แสดงคอนเทนต์ที่ขัดต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นของภูมิภาคที่กำหนดเป้าหมายโฆษณา

3.4 การคุ้มครองผู้เยาว์

ผู้ใช้ต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไปเพื่อใช้บริการนี้ สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ "ผู้เยาว์" หมายถึงผู้ใช้ที่มีอายุ 13-17 ปีบริบูรณ์

⛔️ ถูกจำกัด:

ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่ แสดง อำนวยความสะดวก หรือส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ เช่น การดื่มในขณะที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์หรือการสูบบุหรี่ในขณะที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์


ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่แสดงการเผยเนื้อหนังของผู้เยาว์มากเกินไป


ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่ โน้มน้าวให้ผู้เยาว์เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การซื้อลอตเตอรี่


ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่ แสดงหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์/เกมซึ่งดึงดูดผู้เยาว์ในภูมิภาคที่กำหนดเป้าหมายโฆษณานั้นๆ


ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจต้องไม่แสดงภาพบุคคลที่ได้รับอันตรายในทุกรูปแบบ


โฆษณาที่มุ่งเป้าหมายไปยังผู้เยาว์หรือมีคอนเทนต์ที่มีแนวโน้มจะชักจูงผู้เยาว์ต้องไม่สนับสนุนให้ผู้เยาว์ซื้อสินค้าหรือบริการ หรือชักจูงให้ผู้ปกครองของผู้เยาว์หรือบุคคลอื่นกระทำการดังกล่าว (มีผลกับโฆษณาที่แสดงในภูมิภาค EMEA เท่านั้น)


ชิ้นงานโฆษณาต้องไม่แสดงเฉพาะผู้เยาว์อย่างเด่นชัดโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยอยู่ด้วยในภูมิภาคที่กำหนดเป้าหมายโฆษณาเฉพาะบางพื้นที่

3.5 การควบคุม/การดูแลน้ำหนัก

มีผลกับแคนาดา ยุโรป อิสราเอล ลาตินอเมริกา ภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือและตุรกี และสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

⛔️ ถูกจำกัด: มีผลกับแคนาดา ยุโรป อิสราเอล ลาตินอเมริกา ภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือและตุรกี และสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

โฆษณาต้องไม่มีบุคคลที่อายุน้อยกว่า 18 ปี


โฆษณาเกี่ยวกับการควบคุมอาหารและผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักอื่นๆ ควรใช้คำโฆษณาที่มีความรับผิดชอบ ต้องไม่มีการสัญญาว่าการใช้ผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวจะทำให้ลดหรือเพิ่มน้ำหนักได้โดยไม่ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือออกกำลังกาย รวมถึงไม่ควรโฆษณาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เกินจริง หรือใช้คำเชิญชวนว่าการลด/เพิ่มน้ำหนักเป็นเรื่องง่ายหรือรับประกันผลได้แน่นอน โฆษณาไม่ควร ระบุตัวเลขแคลอรี่ที่เฉพาะเจาะจง หรือปริมาณน้ำหนักที่ลดได้อย่างชัดเจน

3.6 รูปร่าง

มีผลกับ สหภาพยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือและตุรกี อเมริกา/แคนาดา อิสราเอล และลาตินอเมริกา เท่านั้น

TikTok มุ่งหมายที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความมั่นใจในรูปร่างทุกแบบและเปิดรับทุกกลุ่มคน เราอยากสร้างสภาพแวดล้อมให้คนในชุมชนรู้สึกสบายใจ มั่นใจ และปลอดภัยที่จะเป็นตัวของตัวเอง และแสดงตัวตนได้อย่างอิสระ นโยบายดังกล่าวมีผลกับทุกชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจ

⛔️ ถูกจำกัด: (มีผลกับสหภาพยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือและตุรกี อเมริกา/แคนาดา อิสราเอล และลาตินอเมริกาเท่านั้น)

ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่โปรโมทหรือส่งเสริมรูปร่างในด้านลบหรือร่างกายที่แสดงถึงสุขภาพไม่ดี และจะต้องไม่ หาผลประโยชน์จากความไม่มั่นใจ เพื่อให้ทำตามมาตรฐานและอุดมคติด้านความงาม ชิ้นงานโฆษณาจะต้องไม่มีข้อความที่สบประมาท หยาบคาย หรือเป็นที่เกลียดชังที่อาจทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของตนเอง ต้องไม่ชี้นำว่าควรปรับรูปร่างหน้าตาอย่างไร หรือมีสูตรสำเร็จให้ดูสมบูรณ์แบบ หรือหากปรับเปลี่ยนตนเองจะเป็นที่ชื่นชอบ ประสบความสำเร็จ มีความสุข หรือโด่งดังมากกว่านี้


ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจจะต้องไม่โปรโมทอาหารและการออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสม


ไม่อนุญาตชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจที่ต้องการโปรโมทผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ทำให้สีผิวของบุคคลสว่างขึ้นโดยใช้สารเคมี เครื่องสำอาง ฟีเจอร์การแก้ไขภาพ หรืออื่นๆ

3.7 อาหารและเครื่องดื่ม HFSS (รวมถึง HFSS ซึ่งก็คือ อาหารที่มีไขมัน เกลือ หรือน้ำตาลสูง)

มีผลกับสหภาพยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือและตุรกี อเมริกา/แคนาดา อิสราเอล และลาตินอเมริกา เท่านั้น

⛔️ ถูกจำกัด:

ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจไม่ควรส่งเสริมนิสัยการรับประทานอาหาร/เครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น รับประทานมากเกินไป


ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจที่ส่งเสริมการขายอาหาร HFSS ไม่ควรกำหนดเป้าหมายไปที่เด็กหรือดึงดูดเด็ก (อายุไม่เกิน 13-16 ปี) โดยเฉพาะ


ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจไม่ควรกล่าวว่าอาหาร HFSS สามารถทดแทนของว่างที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้จริง


ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจสำหรับอาหาร HFSS ไม่ควรกระตุ้นให้เกิดการซื้อโดยเฉพาะเจาะจง

✅ อนุญาต (ข้อยกเว้น):

ประกาศเกี่ยวกับบริการสาธารณะอาจได้รับการยกเว้นให้มีอาหาร HFSS ได้เฉพาะเพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเท่านั้น

หมายเหตุ: หากโฆษณาของคุณจัดว่าเกี่ยวข้องกับ HFSS ตามกฎข้อบังคับท้องถิ่นในตลาดเป้าหมาย (ยกตัวอย่างเช่น เนื่องจากโฆษณาดังกล่าวโปรโมทผลิตภัณฑ์ HFSS, มีแบรนด์ HFSS หรือแสดงผลิตภัณฑ์ HFSS อย่างโจ่งแจ้ง) เราขอให้คุณแจ้งเรื่องนี้ให้เราทราบ ผ่านทางการประมูล โดยการทำเครื่องหมายที่ช่องการยอมรับว่ามี HFSS เมื่ออัปโหลดกลุ่มโฆษณาใหม่ ผ่านทางการจอง โดยเราต้องได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร

3.8 โควิด-19

⛔️ ถูกจำกัด:

ชิ้นงานโฆษณาและแลนดิ้งเพจที่กล่าวถึงโควิด-19, วัคซีน, การแพร่ระบาด และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปจะได้รับอนุญาตตราบเท่าที่ไม่ได้กระทำสิ่งต่อไปนี้:

โปรโมทการขายผลิตภัณฑ์ต้องห้ามตามที่กำหนดโดยแต่ละตลาดที่เกี่ยวข้องโปรโมทผลิตภัณฑ์และบริการที่กล่าวอ้างว่ารับประกันประสิทธิภาพในการรักษา ปกป้องผู้บริโภคจากโควิด-19 และผลกระทบที่เกี่ยวข้องในขอบเขตที่กว้างเกินจริงนำเสนอโควิด-19 ในลักษณะที่น่ารังเกียจ เช่น ทำให้ผู้บริโภคเกิดความหวาดกลัว ความวิตกกังวล การเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อผลักดันยอดขายให้คำแนะนำทางการแพทย์ แผนการรักษา และส่งเสริมพฤติกรรมอื่นๆ ที่ขัดต่อคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของท้องถิ่น รัฐบาล หรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้


Content