Log in
Source: Others

About this ad

Share
Copy Link
Save
RegionVietnam
IndustryReading
ObjectiveVideo Views
Brand name-
Landing Page-
Ad caption
Trời mưa thật là hợp để đi … #nhanamdonkho2024 DỌN KHO ĐÓN TẾT NHÃ NAM 2024 🌿 Thời gian: 8h-22h, từ 12/ đến 21/1/2024 🌿 Địa điểm: - Hà Nội: Học viện Thanh thiếu niên, số 3-5 Chùa Láng #nhanambooks #nhanam #BookTok #trichdan #vanhoa #vanhoc #LearnOnTikTok #hoisachnhanam
Ad performance
Likes1K
Comments31
Shares63
CTRTop 89%
BudgetMedium
Interactive time analysis
CTR
CVR
Clicks
Conversion
Remain
CTRTop - of the industry average
emptyThere may be a problem with your network, please try again.