Log in
Source: Others

About this ad

Share
Copy Link
Save
RegionVietnam
IndustrySports & Fitness
ObjectiveTraffic
Brand name-
Ad caption
Làm gì để có một tinh thần, sức khoẻ tốt ?? Đó chính là tập chạy bộ nha cả nhà 🏃🔥. Mọi người hãy cùng Phúc tập chạy và đăng tải video để mọi người cùng xem nha 🥰 #dokimphuc #sportsontiktok
Ad performance
Likes54K
Comments267
Shares272
CTRTop 10%
BudgetHigh
Interactive time analysis
CTR
CVR
Clicks
Conversion
Remain
CTRTop - of the industry average
emptyThere may be a problem with your network, please try again.