Thiết lập chiến dịch

Trình quản lý quảng cáo TikTok phân chia quảng cáo thành ba phần: chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo. Tạo chiến dịch chính là bước đầu tiên, bạn cần thiết lập mục tiêu quảng cáo, tên chiến dịch và ngân sách của mình. Thông tin dưới đây sẽ hướng dẫn bạn về cách thiết lập chiến dịch.


Bước 1: Đăng nhập

Đăng nhập vào Trình quản lý quảng cáo TikTok và nhấp vào nút Chiến dịch ở đầu trang. Sau đó, nhấp vào nút Tạo để bắt đầu tạo chiến dịch của bạn!


Bước 2: Chọn đúng mục tiêu

Trước khi bạn tạo một quảng cáo, điều quan trọng đầu tiên là xem xét mục tiêu kinh doanh của bạn là gì. Mục tiêu quảng cáo của bạn là những gì mà bạn muốn người dùng thực hiện khi họ thấy quảng cáo. Vì vậy, việc chọn đúng mục tiêu thực sự quan trọng cho chiến dịch.


Chẳng hạn, nếu có mục tiêu là thu hút được nhiều khách truy cập vào trang web của mình, thì bạn sẽ muốn chọn mục tiêu cụ thể cho lưu lượng truy cập. Nếu có mục tiêu là số lượt xem thương hiệu mới của bạn càng nhiều càng tốt, thì bạn sẽ chọn mục tiêu tiếp cận.


Có thể chia tất cả các mục tiêu thành ba loại: nhận thức, cân nhắc và chuyển đổi.


Set Up a Campaign-Advertising Objectives

Nếu bạn cần được trợ giúp để xác định mục tiêu nào là phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình, thì bạn có thể tìm hiểu thêm về Cách chọn đúng mục tiêu .


Lưu ý: Mỗi tài khoản có giới hạn tạo chiến dịch là 999.


Bước 3: Thiết lập tên chiến dịch và ngân sách

Lưu ý: Tên chiến dịch hỗ trợ 512 ký tự.


Ngân sách chiến dịch cho phép bạn đặt ra một số tiền cụ thể mà bạn sẵn sàng chi cho việc chạy quảng cáo. Dựa trên số tiền bạn đã đặt, chiến dịch của bạn sẽ ngừng chạy khi hết ngân sách.


Ngân sách chiến dịch giúp bạn phân bổ ngân sách tiếp thị hiệu quả hơn, kiểm soát việc phân phối quảng cáo và đo lường hiệu suất quảng cáo của bạn. Đừng lo lắng nếu bạn không chắc chắn mình sẵn sàng chi bao nhiêu cho một chiến dịch, bạn luôn có thể chỉnh sửa ngân sách của mình sau này, thậm chí là tạo một chiến dịch khác.


Có 3 lựa chọn ngân sách có sẵn:

  • ​Không giới hạn - Việc phân phối quảng cáo của bạn ở cấp chiến dịch không bị giới hạn, mức chi tiêu ngân sách của bạn sẽ được xác định theo ngân sách mà bạn đặt ở cấp nhóm quảng cáo.

  • Ngân sách hàng ngày và Ngân sách toàn thời gian - Việc phân phối quảng cáo của bạn sẽ bị giới hạn theo ngân sách hàng ngày hoặc tổng ngân sách ở cấp độ chiến dịch. Điều này có nghĩa là mức chi tiêu hằng ngày hoặc tổng mức chi tiêu của tất cả quảng cáo trong chiến dịch của bạn sẽ không được vượt quá số tiền này. Để tìm hiểu thêm về ngân sách hàng ngày và ngân sách toàn thời gian, hãy đọc bài viết về Ngân sáchNội dung