Phương thức đặt giá thầu
Last updated, tháng 5 2024

Đấu thầu là một phần quan trọng của quy trình tạo quảng cáo tổng thể. Có nhiều loại phương thức đặt giá thầu khác nhau tùy thuộc vào chiến lược và mục tiêu chung của bạn.


Bài viết này giúp bạn có cái nhìn tổng quan cơ bản về từng phương thức, đó là những kiến thức cần thiết để bạn bắt đầu chạy quảng cáo TikTok. Hiện tại, Trình quản lý quảng cáo TikTok cung cấp bốn phương thức đặt giá thầu khác nhau:

 • Chi phí cho mỗi một nghìn lần hiển thị (CPM)

 • ​Chi phí mỗi một nghìn lần hiển thị được tối ưu (oCPM)

 • ​Chi phí cho mỗi lượt xem (CPV)

 • ​Chi phí mỗi lượt nhấp (CPC)


CPM

Phương thức này có nghĩa là giá thầu của bạn là giá mà bạn sẵn sàng trả cho một nghìn lần hiển thị. Hệ thống sẽ phân phối quảng cáo của bạn để nhận được số lượt hiển thị nhiều nhất và tiếp cận nhiều khách hàng nhất có thể trong phạm vi ngân sách của bạn.

 • ​Cách tính: (Tổng chi phí/Tổng số lần hiển thị) * 1,000

 • ​Sự kiện thanh toán: Tính phí theo số lần hiển thị

 • ​Mục tiêu quảng cáo có thể áp dụng: Phạm vi tiếp cận


oCPM

Lưu ý: oCPM hiện là phương thức đặt giá thầu mặc định cho mục tiêu quảng cáo Lượt chuyển đổi hoặc Lượt cài đặt ứng dụng.


Điều này có nghĩa là giá thầu của bạn thể hiện mức giá bạn sẵn lòng trả để tạo một nghìn lần hiển thị, nhắm mục tiêu người dùng có khả năng hoàn thành sự kiện chuyển đổi, trở thành khách hàng tiềm năng hoặc cài đặt ứng dụng.

 • ​Cách tính: (Tổng chi phí/Tổng số lần hiển thị) * 1,000

 • ​Sự kiện thanh toán: Tính phí theo số lần hiển thị

 • ​Mục tiêu quảng cáo có thể áp dụng: Mua tại cửa hàng, Doanh số sản phẩm, Lượt chuyển đổi, Lượt cài đặt ứng dụng, Tạo khách hàng tiềm năng, Tương tác với cộng đồng (Lượt theo dõi).


CPV

Đặt giá thầu CPV có nghĩa là bạn trả tiền khi có người xem xem quảng cáo của bạn trong ít nhất 6 giây hoặc tương tác với video trong vòng 6 giây đầu tiên (tùy theo điều kiện nào xảy ra trước).

 • Cách tính: Tổng chi phí / Tổng số lượt xem tập trung

 • Sự kiện thanh toán: Tính phí khi có người xem xem quảng cáo của bạn trong ít nhất 6 giây HOẶC tương tác với video trong vòng 6 giây đầu tiên (tùy theo điều kiện nào xảy ra trước).

 • ​Mục tiêu quảng cáo có thể áp dụng: Số lượt xem video


CPC

Phương thức này có nghĩa là giá thầu của bạn là chi phí bạn sẵn sàng trả cho mỗi lần nhấp chuột. Hệ thống sẽ phân phối quảng cáo của bạn đến những người dùng có nhiều khả năng nhất nhấp vào quảng cáo với chi phí gần sát nhất với giá thầu của bạn.

 • ​Cách tính: Tổng chi phí/Tổng số lần nhấp chuột

 • ​Sự kiện thanh toán: Tính phí theo số lượt nhấp

 • ​Mục tiêu quảng cáo có thể áp dụng: Mua tại cửa hàng, Doanh số sản phẩm, Lưu lượng truy cập, Lượt cài đặt ứng dụng, Lượt chuyển đổi, Tương tác với cộng đồng (Truy cập hồ sơ).


Content