Đo lường sự kiện trên trang web

Giới thiệu về TikTok Pixel
Last updated: tháng 5 2024

TikTok Pixel là một đoạn mã mà bạn có thể đưa vào trang web của mình để chia sẻ các sự kiện trên trang web với TikTok. Bạn có thể sử dụng Pixel cùng với mọi công cụ TikTok for Business để:

  • Đo đường lưu lượng truy cập trên trang web của mình

  • Đo lường hiệu suất của chiến dịch quảng cáo

  • Tối ưu hóa chiến dịch và tìm kiếm khách hàng mới


Sau khi bạn thiết lập và xác minh xong pixel trên trang web của mình, pixel sẽ chia sẻ thông tin về thời điểm thực hiện hành động trên trang web của bạn, dựa trên các sự kiện bạn đã thiết lập. Bạn nên thiết lập các sự kiện phản ánh toàn bộ hành trình của khách hàng trên trang web của bạn, từ xem trang chi tiết sản phẩm cho đến thêm một mặt hàng vào giỏ hàng và mua hàng. Tìm hiểu thêm về Trình quản lý sự kiện.


Pixel này thu thập thông tin có sẵn thông qua các trình duyệt web tiêu chuẩn, chẳng hạn như Chrome. Các nội dung như sau:

  • Thông tin quảng cáo/sự kiện: Thông tin về quảng cáo mà một người trên TikTok đã nhấp vào hoặc sự kiện được bắt đầu.

  • Dấu thời gian: Dùng để xác định thời điểm diễn ra hành động trên trang web, chẳng hạn như thời điểm xem trang hoặc thời điểm mua sản phẩm.

  • Địa chỉ IP: Dùng để xác định vị trí địa lý của sự kiện.

  • Tác nhân người dùng: Dùng để xác định nhà sản xuất, mẫu thiết bị, hệ điều hành và thông tin trình duyệt của thiết bị.

  • Cookie: Dùng để hỗ trợ việc đo lường, tối ưu hóa và nhắm mục tiêu cho chiến dịch. Không bắt buộc bật cookie của bên thứ nhất nhưng cookie của bên thứ ba được bật theo mặc định khi bạn sử dụng TikTok Pixel. Hiệu quả sẽ tăng lên khi cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba được ghép nối với tính năng So khớp nâng cao. Tìm hiểu thêm về sử dụng cookie với TikTok Pixel.

  • Siêu dữ liệu và lượt nhấp nút: Bao gồm siêu dữ liệu trang mô tả, vi dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu hiệu suất trang và số lượt nhấp nút. Trong tương lai, thông tin này sẽ giúp TikTok cung cấp các đề xuất về cách tăng cường thiết lập sự kiện pixel của chúng tôi và thậm chí là cung cấp các giải pháp tự động hóa. Thông tin này cũng có thể được dùng để cá nhân hóa chiến dịch quảng cáo cho mọi người trên TikTok và cải thiện hệ thống phân phối quảng cáo của TikTok. Tìm hiểu thêm về cách tăng cường đăng lại dữ liệu với TikTok Pixel.


Bạn nên tận dụng Trình trợ giúp Pixel để xem dữ liệu nào đang được gửi về TikTok nhằm đảm bảo rằng quá trình này tuân thủ các chính sách về chia sẻ dữ liệu và không bao gồm dữ liệu nào có thể bị xem là nhạy cảm. Tìm hiểu thêm về Điều khoản về sản phẩm doanh nghiệp của TikTokChính sách quyền riêng tư của TikTok để biết các chính sách về thu thập dữ liệu.