Giới thiệu về TikTok Pixel

TikTok Pixel là một đoạn mã mà bạn có thể đưa vào trang web của mình để cho phép bạn chia sẻ các sự kiện trên trang web với TikTok. Với bất kỳ công cụ TikTok for Busines nào của chúng tôi, pixel có thể giúp bạn đo lưu lượng truy cập trên trang web của bạn, đo lường hiệu suất quảng cáo, tối ưu hóa chiến dịch và tìm khách hàng mới.


Cách hoạt động

Sau khi bạn thiết lập xong pixel trên trang web của mình, pixel sẽ chia sẻ thông tin về thời điểm thực hiện hành động trên trang web của bạn, dựa trên các sự kiện bạn đã thiết lập. Xin lưu ý: bạn nên thiết lập các sự kiện phản ánh toàn bộ hành trình của khách hàng trên trang web của bạn, từ xem trang chi tiết sản phẩm đến thêm một mặt hàng vào giỏ hàng và mua hàng.


Lưu ý: Pixel này thu thập thông tin có sẵn thông qua các trình duyệt web tiêu chuẩn, chẳng hạn như Chrome. Các nội dung như sau:

  • Thông tin quảng cáo/sự kiện: Thông tin về quảng cáo mà một người trên TikTok đã nhấp vào hoặc sự kiện được kích hoạt.

  • Dấu thời gian: Thời điểm kích hoạt sự kiện pixel. Thông tin này dùng để xác định thời điểm diễn ra hành động trên trang web, chẳng hạn như thời điểm xem trang, thời điểm mua sản phẩm, v.v.

  • Địa chỉ IP: Dùng để xác định vị trí địa lý của sự kiện.

  • Tác nhân người dùng: Dùng để xác định nhà sản xuất, mẫu thiết bị, hệ điều hành và thông tin trình duyệt của thiết bị.

  • Cookie: Không bắt buộc bật cookie của bên thứ nhất nhưng cookie của bên thứ ba được bật theo mặc định khi bạn sử dụng TikTok Pixel. Cookie giúp bạn đo lường, tối ưu hóa và nhắm mục tiêu cho chiến dịch. Hiệu quả sẽ tăng lên khi cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba được ghép nối với tính năng So khớp nâng cao. Hãy đọc bài viết Sử dụng cookie với TikTok Pixel để tìm hiểu thêm.

  • Siêu dữ liệu và số lượt nhấp vào nút: phần này bao gồm siêu dữ liệu trang mô tả (ví dụ: tiêu đề trang và thông tin sản phẩm), vi dữ liệu đã cấu trúc, dữ liệu hiệu suất trang (ví dụ: số lần tải trang) và số lượt nhấp nút (ví dụ: tên nút, nội dung mô tả và thuộc tính). Trong thời gian sắp tới, thông tin này sẽ giúp TikTok cung cấp các đề xuất về cách tăng cường thiết lập sự kiện pixel và thậm chí là cung cấp các giải pháp tự động hóa. Dữ liệu này có thể được dùng để cá nhân hóa chiến dịch quảng cáo cho mọi người trên TikTok và cải thiện hệ thống phân phối quảng cáo của TikTok. Bạn có thể quản lý dữ liệu này trong cài đặt pixel. Tìm hiểu thêm tại đây. Tham khảo phần Cải thiện tính năng thu thập dữ liệu bằng TikTok Pixel để tìm hiểu thêm.


Xem dữ liệu Pixel

Bạn nên tận dụng các công cụ của TikTok for Business, chẳng hạn như Trình hỗ trợ Pixel, để xem các dữ liệu nào đang được gửi về TikTok để đảm bảo rằng quá trình này tuân thủ các chính sách chia sẻ dữ liệu và không bao gồm dữ liệu nào có thể bị xem là nhạy cảm.


Để biết thêm thông tin về chính sách thu thập dữ liệu, hãy tham khảo Điều khoản về Sản phẩm (dữ liệu) của TikTok BusinessChính sách về quyền riêng tư của TikTok.


Tìm hiểu thêm về


Content