Chiến lược đặt giá thầu

Bài viết này sẽ giải thích về các lợi ích, trường hợp sử dụng và phạm vi cung cấp của từng chiến lược đặt giá thầu.


Chiến lược giá thầu bạn lựa chọn sẽ giúp cho hệ thống của chúng tôi biết cách đặt giá thầu cho bạn trong phiên đấu giá quảng cáo — bằng cách quản lý các thông số như chi phí cho mỗi kết quả và mức sử dụng ngân sách.


TikTok cung cấp hai chiến lược đặt giá thầu với mục tiêu giúp bạn đạt được kết quả kinh doanh mong muốn — bất kể đó là nâng cao nhận thức về thương hiệu, tạo khách hàng tiềm năng hay tối đa hóa lượt chuyển đổi. Bạn nên chọn một chiến lược giá thầu phù hợp nhất với mục tiêu chiến dịch chính của mình để tối đa hóa hiệu quả của chiến dịch.


Hiện tại, Trình quản lý quảng cáo TikTok đang hỗ trợ 2 chiến lược đặt giá thầu:

  • Giới hạn chi phí (dựa trên mục tiêu): Kiểm soát chi phí trung bình cho mỗi kết quả từ phiên đấu giá.

  • Phân phối tối đa (dựa trên mức chi tiêu): Tăng tối đa số lượng kết quả cho ngân sách của bạn.


Để biết cách chọn Chiến lược giá thầu cho nhóm quảng cáo của bạn, hãy xem hình ảnh bên dưới.

Bidding Strategies image

Tổng quan về chiến lược đặt giá thầu

Giới hạn chi phí

Sử dụng Giới hạn chi phí sẽ cung cấp cho hệ thống mức chi phí trung bình cho mỗi kết quả mà hệ thống cần đạt được. Điều này có nghĩa là chi phí cho mỗi kết quả đôi khi sẽ dao động cao hơn hoặc thấp hơn giá thầu.

  • Mục tiêu quảng cáo được hỗ trợ: Cài đặt ứng dụng, Lượt chuyển đổi và Tạo khách hàng tiềm năng

  • Sự kiện thanh toán được hỗ trợ: Chi phí cho mỗi 1.000 lượt hiển thị được tối ưu hóa (oCPM), Chi phí cho mỗi lượt nhấp (CPC), Chi phí cho mỗi 1.000 lượt hiển thị (CPM) và Chi phí cho mỗi lượt xem (CPV).


Phân phối tối đa

Chiến lược đặt giá thầu Phân phối tối đa là một cách tiếp cận dựa trên mức chi tiêu. Nhà quảng cáo sử dụng chiến lược này không cần nhập mức giá thầu. Thay vào đó, chiến lược này sẽ sử dụng ngân sách sẵn có của nhóm quảng cáo để tạo ra nhiều kết quả nhất có thể với mức Phân phối tối đa cho mỗi kết quả.


Lưu ý: Chiến lược đặt giá thầu Phân phối tối đa chỉ được hỗ trợ trong chiến dịch Ngân sách hàng ngày, chứ không được hỗ trợ trong chiến dịch Ngân sách toàn thời gian.

  • Mục tiêu quảng cáo được hỗ trợ: Lưu lượng, Phạm vi tiếp cận, Lượt xem video, Cài đặt ứng dụng, Lượt chuyển đổi, Tạo khách hàng tiềm năng và Doanh số theo danh mục.

    • Các nhà quảng cáo muốn sử dụng chiến lược đặt giá thầu chi phí thấp nhất cho mục tiêu Phạm vi tiếp cận và Lượt xem video chỉ cần xóa giá thầu đề xuất. (để biết thông tin chi tiết — hãy đọc bài UI Giá thầu đơn giản hóa cho Đấu giá thương hiệu).

  • Sự kiện thanh toán được hỗ trợ: CPC, CPM, CPV, oCPM

    • Lưu ý: Khi sử dụng Phân phối tối đa, bạn sẽ không cần nhập giá thầu vì Phân phối tối đa sẽ tìm cách tạo ra nhiều kết quả nhất có thể dựa trên ngân sách của nhóm quảng cáo.


So sánh các chiến lược đặt giá thầu

Chiến lược đặt giá thầu

Cách hoạt động


Mục tiêu quảng cáo được hỗ trợ

Phương thức đặt giá thầu được hỗ trợ

Những điều cần ghi nhớ

Giới hạn chi phí

Duy trì chi phí trung bình ở mức gần bằng hoặc thấp hơn giá thầu, bất kể ngân sách của bạn ra sao.

Cài đặt ứng dụng, Lượt chuyển đổi, Tạo khách hàng tiềm năng

oCPM

Chi phí cho mỗi kết quả có thể dao động hàng ngày, nhưng mức trung bình sẽ gần bằng hoặc thấp hơn giá thầu.


Hiệu suất có thể dao động trước khi vượt qua Giai đoạn tìm hiểu trong Chiến dịch chuyển đổi. Điều này có thể khiến CPM tăng cao.

Phân phối tối đa

Tối đa hóa việc sử dụng ngân sách — thúc đẩy nhiều kết quả nhất có thể với một ngân sách cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.

Lưu lượng, Phạm vi tiếp cận, Lượt xem video, Cài đặt ứng dụng, Lượt chuyển đổi, Tạo khách hàng tiềm năng, Doanh số theo danh mục

CPC, CPM, CPV, oCPM

Chi phí cho mỗi kết quả có thể dao động hàng ngày dựa trên những thay đổi trong môi trường đấu giá, nhưng bạn sẽ luôn thu được nhiều kết quả nhất với mức Phân phối tối đa cho khoảng thời gian đó.


Hiệu suất có thể dao động trước khi vượt qua Giai đoạn tìm hiểu trong Chiến dịch chuyển đổi. Điều này có thể khiến CPM tăng cao.


Lưu ý: Các chiến dịch có mục tiêu là Lượt chuyển đổi thường có hiệu suất dao động trước khi vượt qua Giai đoạn tìm hiểu. Điều này có thể khiến CPM tăng cao.


Phương pháp hay nhất về chiến lược đặt giá thầu


Chiến lược đặt giá thầu

Trường hợp áp dụng

Những điều cần ghi nhớ

Phương pháp hay nhất

Giới hạn chi phí

- Các nhà quảng cáo mong muốn đặt giá thầu dựa trên mục tiêu


- Các nhà quảng cáo muốn duy trì chi phí ở mức gần với một mục tiêu cụ thể trong mọi điều kiện thị trường.

- Chiến lược được đề xuất cho mục tiêu Thương hiệu (Phạm vi tiếp cận và Lượt xem video).


- Yêu cầu có sẵn pixel/công cụ theo dõi hiệu quả để tính toán chính xác Chi phí cho mỗi kết quả.

- Đối với các nhà quảng cáo sử dụng mục tiêu phạm vi tiếp cận và Lượt xem video: Sử dụng giá thầu đề xuất và công cụ ước tính phạm vi tiếp cận để định hướng cho giới hạn giá thầu của bạn.


- Cài đặt chiến dịch và nhóm quảng cáo: Ở độ Chiến dịch, hãy thiết lập Ngân sách ở mức Không giới hạn. Thiết lập ngân sách của nhóm quảng cáo tối thiểu ở mức gấp 50 lần giá thầu.


- Thiết lập giá thầu CPA cao nhất mà nhà quảng cáo có thể chấp nhận cho Giới hạn chi phí hoặc giá thầu ROAS thấp nhất cho ROAS tối thiểu. Đây là những giá thầu cực kỳ hữu ích để nhóm quảng cáo vượt qua Giai đoạn tìm hiểu và mở rộng quy mô.


- Phương pháp trực tiếp và hiệu quả nhất để cải thiện vấn đề phân phối/mở rộng quy mô kém hiệu quả là tăng giá thầu cho Giới hạn chi phí hoặc giảm giá thầu cho ROAS tối thiểu.

Phân phối tối đa

- Các nhà quảng cáo đang tìm cách đặt giá thầu dựa trên mức chi tiêu, tức là thay vì đặt mức giá thầu được chỉ định sẵn, nhà quảng cáo muốn đảm bảo rằng họ thúc đẩy nhiều kết quả nhất cho một ngân sách nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể.

Bạn sẽ thấy chi phí cho mỗi kết quả biến động nhiều hơn trong thời kỳ cạnh tranh cao.


- Chi phí cho mỗi kết quả có thể dao động hàng ngày dựa trên những thay đổi trong môi trường đấu giá, nhưng bạn sẽ luôn thu được nhiều kết quả nhất với mức Phân phối tối đa cho khoảng thời gian đó.

Thiết lập Chiến dịch và Nhóm quảng cáo:

- Ở cấp độ Chiến dịch, hãy thiết lập Ngân sách ở mức Không giới hạn.


- Ở cấp độ Nhóm quảng cáo, hãy thiết lập ngân sách hàng ngày ở mức đủ cho ít nhất 50 lượt chuyển đổi (dựa trên chi phí cho mỗi kết quả từ trước đến nay trong tài khoản của bạn).


- Để vượt qua giai đoạn tìm hiểu, nhà quảng cáo nên thiết lập ngân sách hàng ngày cao gấp 50 lần CPA mục tiêu.


Sau giai đoạn tìm hiểu (chỉ dành cho các sự kiện chuyển đổi)

- Chỉ tăng ngân sách của nhóm quảng cáo tối đa 50% tại một thời điểm, vì chi phí cho mỗi kết quả thường tăng cao khi tăng ngân sách. Trước tiên, hệ thống sẽ tìm mức Phân phối tối đa cho mỗi kết quả, sau đó tăng mức giá thầu để thu được nhiều kết quả nhất mà ngân sách có thể hỗ trợ.


- Chờ đến khi đạt được thêm 50 lượt chuyển đổi nữa và đợi thêm một ngày rồi mới điều chỉnh lại ngân sách.


Content