Business Help Center
Create an Ad
English
Mục tiêu chuyển đổi là gì?

Mc tiêu chuyđổđược thiết kế để dn dt nhng hành động đáng giá trên trang web ca bn. Chng hn, bn có th khuyến khích người dùng đăng ký tài khon, chn nhưđãi ca bn hoc mua hàng trên trang ca bn.

 

Sau đây là nhng đim cn cân nhc khi bn thiết lp chiến dch vi mc tiêu chuyđổi:

  • Vic chuyđổi s din ra  đâu? Hãy nhp trang web ca bn. Để làm thế, bn cn càđặTikTok Pixel trên trang ca mình. 
  • Bn có mun nhm mc tiêđến nhng ngườđã tng tương tác vi trang ca bn không? Bn có th nhm mc tiêđến nhng người (Đối tượng tùy chnh) đã tng truy cp hoc tương tác vi trang ca bn qua phĐối tượng trong quá trình to nhóm qung cáo ca bn.