Bulgarian - Рекламни политики на TikTok – Рекламни материали и целева страница: забранено съдържание
Last updated, May 2024

Забранено съдържание 

Материалите или сценариите, включени в рекламите и целевата страница, трябва да са в съответствие с местните закони и с нашата Политика за рекламите. За повече информация, моля, вижте Реклами в TikTok – Първи неща, на които да обърнете внимание.


1.0 Стандарти на общността

Рекламните материали трябва да се придържат към Условията за ползване и Насоките на общността на TikTok.


2.0 Незаконни услуги и дейности

Забранено:

 •  Рекламните материали и целевата страница не трябва да показват, улесняват или популяризират услуги или дейности, които се считат за незаконни в дадена юрисдикция.


3.0 Наркотици и свързани с тях принадлежности

Забранено:

 • Рекламните материали и целевата страница не трябва да показват или популяризират незаконни наркотици, контролирани вещества, злоупотреба с лекарства с рецепта, рекреационна употреба на психоактивни вещества, свързани с наркотици принадлежности или аксесоари или консумативи за такива, включително тяхната употреба. 

Забележка: показването или популяризирането на лекарства с рецепта е забранено на някои пазари. Моля, разгледайте тази статия за въпроси, свързани със специфичните за пазара забрани: Рекламни политики на TikTok – въведение в бранша


4.0 Оръжия, боеприпаси и взривни вещества

Забранено:

 • Рекламните материали и целевата страница не трябва да показват или популяризират използването на опасни оръжия, боеприпаси или експлозиви в реалния живот, включително, но не само, оръжия, експлозиви, бомби или други предмети, които са предназначени да причиняват вреда на хора. 


5.0 Тютюневи изделия и пушене

Забранено:

 • Рекламните материали и целевата страница не трябва да показват или популяризират тютюн, свързани с тютюна продукти като пури, лули, цигарени хартийки или електронни цигари, или поведение, свързано с пушенето в реалния живот, включително, но не само, алтернативи, които имитират пушенето. 


6.0 Политически и социални реклами

Рекламните материали и целевите страници, които съдържат политически или социални реклами, са забранени.


Политическите и социалните реклами включват:

 • Реклами, които споменават, популяризират или се противопоставят на кандидати или предложени лица за обществени длъжности, политически партии или избрани или назначени държавни служители;

 • Реклами, които се отнасят до избори, включително за регистрация на избиратели, избирателна активност и призиви за гласове;

 • Реклами, които включват застъпничество за или против минали, настоящи или предложени референдуми, мерки за гласуване и законодателни, съдебни или регулаторни резултати или процеси;

  • Това включва реклами, които популяризират или атакуват правителствени политики или резултати;

 • Реклами, които споменават, популяризират или продават стоки, в които има забранени лица, организации или съдържание, включително лозунги, символи или лога на кампании.


7.0 Военно съдържание

Забранено:

 • Рекламните материали и целевата страница не трябва да показват негативно съдържание, свързано с военни или полицейски символи, чувствителни военни събития, милитаризъм, пропагандиране или оправдаване на войни, незаконни дейности. 


8.0 Дискриминационно съдържание 

Забранено:

 • Рекламните материали и целевата страница не трябва да съдържат рекламно съдържание, което дискриминира или тормози, или насърчава дискриминация или тормоз, реч на омразата срещу защитени групи, лица или организации въз основа на защитени лични характеристики, включително, но не само, раса, етническа принадлежност, национален произход, сексуална ориентация, полова идентичност, религиозна принадлежност, възраст, семейно положение, медицинско или генетично състояние. Това е разгледано по-подробно в Политиката за антидискриминационни реклами на TikTok.


9.0 Съдържание за възрастни и сексуално съдържание 

Забранено:

 • Рекламните материали и целевата страница не трябва да показват или популяризират използването на забранени продукти или услуги за възрастни. 

 • Рекламните материали и целевата страница не трябва да показват сексуални дейности или поведения, които са твърде откровени или сексуално провокативни. 

 • Рекламните материали и целевата страница не трябва да показват голота, да правят сексуални препратки или да изобразяват лице по сексуален начин. 

 • Рекламните материали и целевата страница не трябва да показват прекомерна голота. 

 • Рекламните материали и целевата страница не трябва да се фокусират върху отделни интимни части на тялото, като например гениталии, задни части, гърди. 


10.0 Нарушение на интелектуалната собственост

Забранено:

А. Рекламните материали и целевата страница не трябва да показват елементи, свързани с TikTok, без разрешението на TikTok. 

 • Рекламните материали и целевата страница не трябва да показват логото на TikTok без разрешението на TikTok. 

 • Рекламните материали и целевата страница не трябва да съдържат описание „Бестселър на TikTok“ без разрешението на TikTok. 

 • Целевата страница не трябва да имитира интерфейса на страницата на TikTok за предизвикателство с хаштаг без разрешението на TikTok.


Б. Рекламните материали и целевата страница не трябва да показват съдържание, което нарушава правата на трети страни, включително, но не само, търговски марки, знаци, лога, марки, марки за услуги, търговски имена или други лични или авторски права. 

 • Рекламните материали и целевата страница не трябва да показват имена на трети страни по начин, който би могъл да заблуди потребителите относно принадлежността на рекламодателя към марката. 

 • Рекламните материали и целевата страница не трябва да показват приложения или камери за сигурност или какъвто и да е софтуер/оборудване, предназначени за заснемане на други лица без тяхното разрешение. 

 • Рекламните материали не трябва да показват информация за лични данни, като например официален документ за самоличност, данни за банкови или финансови сметки, пощенски/имейл адреси. Телефонни номера се допускат само ако са информация за контакт на рекламодателя.


В. Рекламните материали и целевата страница не трябва да показват или популяризират фалшиви продукти. 

 • Рекламните материали и целевата страница не трябва да показват или популяризират фалшиви документи, като например фалшиви дипломи, паспорти или имиграционни документи. 

 • Рекламните материали и целевата страница не трябва да показват фалшиви или неоторизирани копия на истински продукт. 


Забележка: ако не сте сигурни дали притежавате правата върху дадено произведение или имате притеснения относно подаването на сигнал за нарушение, моля, консултирайте се с адвокат или юридически консултант, тъй като TikTok не предоставя правни съвети. 


 Моля, разгледайте тази статия за въпроси, свързани с Правилата за реклами, нарушаващи правата за интелектуална собственост.


11.0 Заблуждаващи твърдения и непоследователна информация

Забранено:

A. Рекламните материали не трябва да съдържат преувеличени твърдения за резултатност или обещания относно ефекта на даден продукт. 

 • напр. лосион: постигнете стройни крака веднага. 

 • напр. финансов продукт: получете пари за 10 секунди. 

 • напр. твърдения за излекуване на неизлечими болести. 

 • напр. показване на изчезването на бръчки чрез сравнения „преди и след“ при използването на крем.


Б. Рекламните материали и целевата страница не трябва да съдържат злонамерено сравнение с други марки.

 • напр. този продукт е XX по-евтин от уебсайта на ABC.


В. Рекламните материали не трябва да съдържат невалидни бутони, неверни твърдения за жестове за управление или текст (бутони/жестове/текст, които изобразяват неподдържана функционалност). 

 • напр. текст „Плъзнете нагоре, за да научите повече“ в реклама, ако плъзването нагоре просто ще покаже на потребителите следващия видеоклип и няма да ги доведе до нищо.


Г. Рекламните материали и целевата страница не трябва да съдържат несъответстваща или непоследователна информация за промоция, цена, отстъпки или каквото и да е друго подобно, включително липса на информация, липсващ отказ от отговорност или Общи условия. 

 • напр. в рекламата е посочено 50% намаление, а в целевата страница – 40% намаление. 

 • напр. промоцията в рекламата гласи „Награди за спечелване“, но в целевата страница няма информация за това.


Д. Целевата страница не трябва да съдържа изскачащ прозорец, който да не може да бъде затворен или пропуснат (важи за всички региони, с изключение на САЩ/Канада и Латинска Америка). 

 • напр. целевата страница съдържа изскачащ прозорец, който не може да бъде заобиколен, без да се предостави лична информация на продавача. 


Забележка:

 • Очакваме от рекламодателите да разкриват на нашите потребители всички свързани такси, услуги с по-високи цени и практики за таксуване в съответствие с местните закони и разпоредби. Рекламите трябва да разкриват пълни подробности за разходите за използване на популяризирания продукт или услуга. Запазваме си правото да премахваме реклами, които нарушават нашите правила. 

 • Рекламните материали и целевата страница, които включват обещание за резултати и изявления за ограничено време може да подлежат на ограничения. 


12.0 Подвеждащо, неистинско и измамно поведение

TikTok забранява поведение, което е подвеждащо, неистинско и измамно, за да защити целостта, автентичността и безопасността на нашата платформа. Акаунтите, които участват в такива поведения или проявяват модели на злоупотреба, могат да бъдат спрени или забранени.


13.0 Сензационно и шокиращо съдържание

Забранено:

А. Рекламните материали не трябва да показват кървави или страховити образи или графични изображения, които могат да шокират или изплашат потребителите. 

 • напр. сцена на престъпление или изображения на произшествия. 

 • напр. ужасяваща или кървава сцена.


Б. Рекламните материали не трябва да съдържат отблъскващи изображения, които могат да накарат потребителите да се чувстват неудобно. 

 • напр. изображения на физиологични течности, човешки или животински изпражнения. 

 • напр. изображения, които показват секрет, излизащ от порите на лицето, или косми, които се издърпват от канала в банята.


В. Рекламните материали не трябва да бъдат със съдържание, което показва престъпления, прекомерно насилие, жестокост или безпричинно насилие над животни. 

 • напр. реклами, показващи истински бой с кървави сцени. 

 • напр. реклами, показващи жестокост към животни, като например боеве с петли или с кучета.


Г. Рекламните материали и целевата страница не трябва да съдържат груб език или обидни действия.


Д. Рекламните материали не трябва да показват опасни (или увреждащи) действия без предпазни средства. 

 • напр. съдържание, което показва паркур или скачане от сгради: забранени са реклами, показващи екстремен паркур (дефиниран като включващ значителна височина или риск). Рекламите, включващи всякакви други видове паркур, се преценяват за всеки случай отделно въз основа на степента на риска и опасността в тях, но се приемат само с целево насочване над 18 години и със забележка „не опитвайте това у дома“ (или еквивалентна). 

 • напр. съдържание, което показва потенциално неподходяща употреба на опасни инструменти, превозни средства или предмети. 

 • напр. съдържание, което изобразява или популяризира поглъщането на вещества, които не са предназначени за консумация или могат да доведат до сериозни увреждания. 

 • напр. опасни игри, предизвикателства или каскади, които могат да доведат до нараняване.


Е. Рекламните материали не трябва да бъдат със съдържание, което може да предизвика страх или паника и което може да навреди на потребителите. 

 • напр. съдържание, което изобразява или популяризира фрази като „може да сте в опасност“ или „открит е вирус, премахнете го сега“


Поведение, което е опасно или нанасящо вреда:

Забранено:

 • Рекламите не трябва да показват опасни или незаконни действия.

 • Рекламите не трябва да съдържат опасно поведение, което може лесно да бъде възпроизведено и което може да доведе до физическо нараняване на дадено лице или на група хора. 

 • Рекламите не трябва да насърчават потребителите с призив за потенциално опасно поведение (напр. „сега е твой ред“) – без изключения. 


Разрешено (изключения):

 • Изключения могат да се правят за изображения на филми, игри, анимационни филми; очевидно преувеличени, неправдоподобни, фантастични действия, както и действия, предназначени за демонстриране на правила за безопасност в образователен контекст. Тези политики не са предназначени да обхванат безопасни демонстрации на екстремни спортове и каскади, изпълнявани от професионалисти. Рекламите могат да бъдат отхвърлени, ако професионалният характер или спортният контекст на тези изключения не са ясни или ако мерките за безопасност са двусмислени. Ако одобрените изображения на каскади или екстремни спортове са лесни за възпроизвеждане от хората, за одобрението може да се изисква целево насочване на възраст над 18 години и предупреждение „не опитвайте това у дома“ (или подобно). 


14.0 Неприемливо или неподходящо съдържание

Забранено: 

Рекламните материали и целевата страница не трябва да съдържат неприемливо или неподходящо съдържание, като например: 

 • Съдържание, което включва опасни, причиняващи вреда или насилствени действия. 

 • Съдържание, което е обидно, наскърбително или унизително. 

 • Съдържание, което е отблъскващо, неуважително или нецензурно. 

 • Съдържание, което прави препратка към чувствително събитие или тема и се възползва от тях чрез набиране на последователи, извличане на печалба чрез продажба на стоки или услуги, неподходящо използване на хаштагове или други подобни. Такива събития могат да бъдат природни или причинени от хора бедствия, нападения над отделни лица или общности, протести, смъртни случаи или наранявания или други подобни, включително Ковид-19. 


15.0 Прекомерно пазаруване

Забранено:

 • Рекламните материали и целевата страница не трябва да популяризират прекомерното пазаруване на артикули, подпомогнато чрез услуги за забавено плащане, като например кредитни карти, финансиране чрез заеми и услуги от типа „купи сега, плати по-късно“. 

 • Рекламните материали и целевата страница не трябва изрично или косвено да внушават, че услуги от типа „купи сега, плати по-късно“ са безрисков начин за харчене на пари. 


Разрешено (изключения):

 • Рекламни материали, които изобразяват процеса на обучение на потребителите за получаване на заем, кредитни карти или използване на услуги „купи сега, плати по-късно“, могат да бъдат разрешени, ако не са представени с по-голям приоритет от другото съдържание, показано в рекламния материал. 


16.0 Събиране на данни

Рекламите трябва да гарантират, че всяка лична информация, която се събира в рекламата, се събира и обработва по защитен начин и в съответствие с местните закони, а политиката за поверителност трябва да е достъпна за всяко лице, чиито данни се събират и обработват. 


Генериране на потенциални клиенти

Рекламодателите не трябва да използват Генериране на потенциални клиенти за събиране на следната забранена информация без предварителното писмено съгласие на TikTok.


Забранено: 

 • Информация за или разкриваща расов или етнически произход. 

 • Информация за или разкриваща политически възгледи или политически пристрастия. 

 • Информация за или разкриваща религиозни или философски убеждения. 

 • Информация за или разкриваща статут на членство в синдикални организации. 

 • Информация за здравето: напр. медицинска история, увреждания, психическо или физическо състояние или медицински лечения. 

 • Информация относно сексуалния живот на лицето. 

 • Информация относно сексуалната ориентация на дадено лице, включително с какъв пол или полове се идентифицира лицето. 

 • Информация за криминални обвинения, арести, съдебни производства или присъди или свързани с тях мерки за сигурност. 

 • Издадени от държавата идентификационни номера: напр. номер на социална осигуровка, номер на паспорт, номер на шофьорска книжка, както и данъчен номер/национален идентификационен номер. 

 • Финансова информация: напр. доходи, номер на банкова сметка, нетна стойност, номер на кредитна или дебитна карта, данъчен номер, CVV, кредитен рейтинг, дългове, финансов отчет или състояние на несъстоятелност. 

 • Застрахователна информация: напр. номер на застрахователна полица или застрахователно покритие. 

 • Информация за мрежова идентичност: потребителски имена, пароли, отговори за защита с парола или лични цифрови сертификати на потребител. 

 • Номера на сметки: напр. номера на карти за лоялност или номера на карти за редовен пътник на авиокомпания. 

 • Дата на раждане, година на раждане или точна възраст на потребители. 


17.0 Дезинформация 

TikTok не разрешава неточно, подвеждащо или невярно съдържание, което може да причини значителна вреда на отделни лица или на обществото, независимо от намерението. 


Забранено: 

 • Рекламните материали и целевата страница не трябва да показват опасна дезинформация, медицинска дезинформация, фалшиви новини и опасни конспиративни теории


Content